Aprilia Moto Jove DOOEL,ul.1506 br.3 1000 Skopje,tel:++ 389 2 3096353,e-mail:motojove@gmail.com, rab.vreme: 10:00-18:00 Sabota 10:00-15:00
Производ

23.CDI електроника-бобина
[1511]

244128 VESPA - Vespa PX 125-150 2.700,00ден.
Овој производ е внесен во нашиот систем на среда 23 февруари, 2011.

Коментари