Aprilia Moto Jove DOOEL,ul.1506 br.3 1000 Skopje,tel:++ 389 2 3096353,e-mail:motojove@gmail.com, rab.vreme: 10:00-17:00 Sabota 10:00-15:00
Производ

Elf Moto 4 Road 10w40
[2010]

полусинтетско,SAE 10W/40 600,00ден.
Овој производ е внесен во нашиот систем на петок 05 ноември, 2010.

Коментари